Polubowne rozwiązywanie problemów i sporów

Polubowne rozwiązywanie problemów i sporów

 

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby sprawę rozwiązać polubownie.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 

Więcej szczegółów w naszym regulaminie   §16 pkt. 3 i 4

Galeria Dekolandia © 2019