Formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od Umowy

 

 

Alfa Mirosław Falszewski

Ul H.Sawickiej 1/122

62-800 Kalisz

Tel.627678855

Lub

galeria@dekolandia.pl

 

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ….………………………………………………………………………………………………………….,

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….

adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


 

Wyjątki, kiedy nie przysługuje klientowi prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawarte są w regulaminie par.10 punkt.12

Galeria Dekolandia © 2019