Reklamacje

Reklamacje

Jeżeli podczas użytkowania zakupionego towaru okaże się, że ma on wadę nie wynikającą ze złego użytkowania lub naturalnego zużycia mogą Państwo złożyć reklamację. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z nami.

Sprzedawca/sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową (wady towaru) przez 2 lata od dnia odbioru przesyłki. Jeżeli wada wystąpiła w pierwszym roku mają Państwo czas do końca obowiązywania rękojmi na złożenie reklamacji. Jeżeli wada wystąpiła w drugim roku mają Państwo 1 rok na złożenie reklamacji od dnia zauważenia wady.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby sprawę rozwiązać polubownie.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 Reklamacje można składać pisemnie na adres

Alfa Mirosław Falszewski

Ul.H. Sawickiej 1/122

62-800 Kalisz

Lub mailowo

galeria@dekolandia.pl

dekolandia@dekolandia.pl

 

Więcej szczegółów w Regulaminie    §7, §8 i §16 pkt. 3 i 4

Galeria Dekolandia © 2019